Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 29 marts.

Unified Communication Usergroup indkalder til den årlige generalforsamling for brugergruppens medlemmer.

Husk du som medlem kan indsende forslag til den ordinære generalforsamling. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til 
bebej@orsted.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne


1. Valg af dirigent

2. Valg af mødesekretær

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget og aktivitetsplan for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent for næste år.

5. Behandking af alle indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

·        Peder Pagn – modtager genvalg

·        Lars Henning Nielsen– modtager genvalg

- valg af suppleanter for 1 år

·        Anni Guul modtager genvalg

·        Poul Erik Amtrup modtager genvalg

7. Valg af revisor

- en revisor for 1 år

·        Peter Jacobsen modtager genvalg

- en suppleant for 1 år

·        Gustav Knorr Jensen modtager genvalg

8. Eventuelt

Link til 
vedtægter

 
Du/ din virksomhed skal være medlem for at kunne deltage.Kontakt brugergruppen

Har du spørgsmål vedrørende Brugergruppe eller en god idé. Så er du meget velkommen til at kontakte os her

Banner

Er du leverandør til brugergruppen og kunne du tænke dig en banner på vores website

Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage nyhedsbreve fra Unified Communication Usergroup kan du tilmelde dig her

Bliv medlem af vores facebook gruppe

KLIK HER

Bliv medlem i vores LinkedIN gruppe

KLIK HER