BRUGERGRUPPENS VÆRDIGRUNDLAG

Unified Communication Usergroups formål er, at tilsikre dens medlemmer størst muligt udbytte af deres investeringer i Avaya og tredje parts produkter. 

Dette gør vi via de netværk der opbygges via vores sociale events sammen med respektive producenter og leverandører. 

Brugergruppens medlemmer, som består af et bredt udsnit af data/telefoni ansvarlige fra alle typer danske som internationale virksomheder, mødes typisk par gange om året under behagelige og afslappede forhold. Her udveksles erfaringer omkring leverandører, producenter og produkter. Der deltages i så vel nationale som internationale konferencer, hvor der er mulighed for at deltage i mange forskellige workshops. Her er det muligt at møde eksperter i plenum og spørge ind til de issue der må være, eller der kan etableres private sessions, hvor der kan tages udgangs punkt i kunde specifikke behov. 

I brugergruppens regi forefindes også erfa grupper. Disse grupper mødes efter behovs analyse ud fra hvad der rører sig på de respektive produkter og applikationer. Leverandører og producenter møder gerne op på erfa møder med eksperter og klæder deltagere på i forhold til tiltag og ændringer på de specifikke applikations porteføljer. 

Via Brugergruppens Facebook profil har brugergruppens medlemmer også mulighed for for at stille relevante spørgsmål til netværket via FB profilen, genvej til FB profilen forefindes via brugergruppens hjemmeside.

Bliv medlem af vores facebook gruppe

KLIK HER

Bliv medlem af vores LinkedIn gruppe

KLIK HER