Referat fra generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamling 2023

Referat fra UCU-generalforsamling 22. marts 2023.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Henrik Lindskov.

Henrik Lindskov blev valgt.

 

2. Valg af mødesekretær

Bestyrelsen foreslår Niels Schulz.

Niels Schulz blev valgt.

 

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Velkommen til generalforsamlingen i 2023.

 

Personligt vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det arbejde, der er lagt i foreningen det sidste år.

Vi afholdte et arrangement i juni måned, hvor Odense kommune fortalte om Puzzel og Scale, samt TDC omkring deres platform.

I december måned 2022 havde vi et Teams-arrangement med In Dialog og Comized omkring AI og Voicebots, hvor der blev fremlagt nogle spændende cases fra de 2 leverandører.

 

Bestyrelsen har diskuteret, hvorledes set-uppet til disse brugerdage skulle være.

Leverandørerne har været taget med på råd angående antallet af deltagere. Så det er kendt for leverandørerne, hvor mange deltagere vi er.

Vi har forsøgt at koordinere med Teams-brugergruppen. Det er dog ikke lykkedes endnu, men vi fortsætter forsøget.

 

Bestyrelsen vil også bede deltagerne bidrage i morgen, hvor vi gerne vil have input til fremtidige arrangementer og deres form.

 

4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget og aktivitetsplan for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent for næste år.

Robert fremlagde det reviderede regnskab for 2022.

Regnskabet udviste et underskud på ca. Kr. 60.000.

Regnskabet blev godkendt.Robert fremlagde budgettet for 2023, og det blev godkendt.

Robert fortalte, at der er 22 medlemsvirksomheder i brugergruppen.


5. Behandling af alle indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

6. Valg til bestyrelsen

- valg af bestyrelsesmedlemmer

·        Robert Mortensen modtog genvalg.

·        Henrik Lindskov modtog genvalg.

·        Niels Schulz modtog genvalg


- Valg af suppleanter for 1 år

·        Anni Guul modtog genvalg.

·        Poul Erik Amtrup modtog genvalg.7. Valg af revisor

- revisor for 1 år

·        Peter Jacobsen modtog genvalg.

 

-      Suppleant for 1 år

·        Gustav Knorr Jensen modtog genvalg.

 

8. Eventuelt

Henrik Lindskov spurgte forsamlingen til gode ideer omkring fremtiden for foreningen. Dette er sat på som selvstændigt punkt på 2. dagen af brugerdagene.

Der arbejdes stadig på en fælles dag med Teams brugergruppen.

Hans gjorde opmærksom på de fordele, der er ved medlemskabet, hvor vi bl.a. har vendt TDC’s nedbrud.

NIS2 vil komme buldrende indenfor kort tid, oplyser Peter Jakobsen, Aalborg Kommune. Peter opfordrer til en dag, hvor vi vender denne problemstilling.

Oplevelsen er, at Teams gruppen er dybere nede i teknikken og mere specifik, hvor denne brugergruppe er bredere omkring emner.

Gustav fortalte om, hvorledes Teams telefoni gav udfordringer contra traditionel telefoni.

 

Referent:

Niels Schulz

Formand:       

Peder Pagh                                      

Dirigent:

Henrik LindskovKontakt brugergruppen

Har du spørgsmål vedrørende Brugergruppe eller en god idé. Så er du meget velkommen til at kontakte os her

Banner

Er du leverandør til brugergruppen og kunne du tænke dig en banner på vores website

Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage nyhedsbreve fra Unified Communication Usergroup kan du tilmelde dig her

Bliv medlem af vores facebook gruppe

KLIK HER

Bliv medlem i vores LinkedIN gruppe

KLIK HER