Medlemskab og formål

Unified Communication usergroups formål er, at tilsikre deres medlemmer størst muligt udbytte af deres investeringer i Avaya og tredje parts produkter.

Dette gør vi via de netværk der opbygges via vores sociale events sammen med respektive producenter og leverandører.
 
Brugergruppens medlemmer, som består af et bredt udsnit af data/telefoni ansvarlige fra alle typer danske som internationale virksomheder, mødes til de årlige brugerdage og ellers 2-3 gange om året. Her udveksles der erfaringer, der tales om alt fra udbud, Persondatalov til leverandører, producenter og deres produkter. 

Der deltages i så vel nationale - De Danske Brugerdage som internationale konferencer - www.iaug.org, hvor der er mulighed for at deltage i mange forskellige workshops. Her er det muligt at møde eksperter i plenum og spørge ind til de issue der må være, eller der kan etableres private sessions, hvor der kan tages udgangs punkt i kunde specifikke behov.

Via Brugergruppens Facebook profil har brugergruppens medlemmer også mulighed for at følge med i hvad der rører sig omkring i marken, lige ledes er der mulighed for at stille relevante spørgsmål til netværket via FB profilen, genvej til FB profilen forefindes via brugergruppens hjemmeside.


Medlemskab

Prisen for et medlemsskab er kr 3000,00 årligt.

Deltagelse i Brugergruppens arrangementer kræver betalt medlemsskab.Regler for medlemsskab 
 
Brugergruppens medlemsgrundlag er private virksomheder, offentlige institutioner og organisationer. 

Hvert firma kan have flere medlemmer, men hvert firma har kun én stemme ved generalforsamlingen. Hvert firma kan efter behov være repræsenteret ved flere repræsentanter ved brugergruppens møder.

Hvornår er du medlem, og hvornår er du leverandør: "Hvis dit hovedformål er salg og support af UC løsninger og ydelser", er du som udgangspunkt leverandør.Opsigelse af medlemskab
Medlemskab kan opsiges skriftligt med 3 måneder varsel til et kalenderårs begyndelse. 

Ved opsigelse send venligst en mail til kasserer Robert Mortensen på rmo@bll.dk
Kontakt brugergruppen

Har du spørgsmål vedrørende Brugergruppe eller en god idé. Så er du meget velkommen til at kontakte os her

Banner

Er du leverandør til brugergruppen og kunne du tænke dig en banner på vores website

Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage nyhedsbreve fra Unified Communication Usergroup kan du tilmelde dig her

Bliv medlem af vores facebook gruppe

KLIK HER

Bliv medlem i vores LinkedIN gruppe

KLIK HER