Hvem er brugergruppen?

Unified Communication Usergroup er et uafhængig brugergruppe, der tegnes af en bestyrelse, som er valgt af medlemmerne. Brugergruppen har mange forskellige medlemsvirksomheder, både private og offentlige.

Gruppen er stiftet tilbage i 1990´erne som Nortel Brugergruppe DK, og har siden udviklet sig til en mere tværgående brugergruppe med fokus på såvel UC som Mobilitet, Sikkerhed, IoT og meget andet. Vi favner bredt og følger hele tiden udviklingen i markedet og tilpasser ligeledes gruppen i forhold til medlemmernes ønsker og behov.

Hvad er vores formål?

Unified Communication Usergroups formål er, at fremme udvekslingen af medlemmernes erfaringer i forbindelse med kommunikationsløsninger og øvrige produkter, der understøtter disse.

Dette gør vi via det netværk, der opbygges, når vi ved vores sociale events mødes med respektive producenter, leverandører og foredragsholdere. Netværksdelen prioriteres højt i vores brugergruppe, da det er vores erfaring at vores medlemmer tilegner sig stor viden om andre virksomheders løsninger og projekter når vi mødes. Viden der er essentiel i netop din videre færd med at udbygge og vedligeholde den rette kommunikationsløsning for din virksomhed.

Vi tilstræber at afholde 1-2 årlige temadage, samt vores generalforsamling, som samtidig er en 2-dages konference med spændende workshops og et stort område med udstillinger fra forskellige leverandører. Vi tilstræber endvidere at have et spændende keynote indlæg om et relevant emne på vores brugerdage.

Medlemskab

Prisen for et medlemsskab er kr 3000,00 årligt.

Deltagelse i Brugergruppens arrangementer kræver betalt medlemsskab.

Se iøvrigt vedtægterne for Brugergruppen


Regler for medlemsskab 
 
Brugergruppens medlemsgrundlag er private virksomheder, offentlige institutioner og organisationer. 

Hvert firma kan have flere medlemmer, men hvert firma har kun én stemme ved generalforsamlingen. Hvert firma kan efter behov være repræsenteret ved flere repræsentanter ved brugergruppens møder.

Hvornår er du medlem, og hvornår er du leverandør: "Hvis dit hovedformål er salg og support af UC løsninger og ydelser", er du som udgangspunkt leverandør.Opsigelse af medlemskab
Medlemskab kan opsiges skriftligt med 3 måneder varsel til et kalenderårs begyndelse. 

Ved opsigelse send venligst en mail til kasserer Robert Mortensen på rmo@bll.dk
Bliv medlem af vores facebook gruppe

KLIK HER

Bliv medlem af vores LinkedIn gruppe

KLIK HER