Indkaldelse til generalforsamling 27 februar 2024 kl. 9:30 – 10:30.
TRINITY HOTEL & KONFERENCE CENTER, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.

Unified Communication Usergroup indkalder til den årlige generalforsamling for netværksgruppens medlemmer.

Husk du som medlem kan indsende forslag til den ordinære generalforsamling. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til
bebej@orsted.dk

Tilmelding via vores website.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af mødesekretær

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget og aktivitetsplan for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent for næste år.

5. Behandling af alle indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

·        Peder Pagh – modtager genvalg

·        Lars Henning Nielsen – modtager genvalg

- valg af suppleanter for 1 år

·        Anni Guul modtager genvalg

·        Poul Erik Amtrup modtager genvalg

7. Valg af revisor

- en revisor for 1 år

·        Peter Jacobsen modtager genvalg

- en suppleant for 1 år

·        Gustav Knorr Jensen modtager genvalg

8. Eventuelt

Link til vedtægter
Bliv medlem af vores facebook gruppe

KLIK HER

Bliv medlem af vores LinkedIn gruppe

KLIK HER