Indkaldelse til generalforsamling 22 marts 2023 kl. 9:30 – 10:30.

Unified Communication Usergroup indkalder til den årlige generalforsamling for brugergruppens medlemmer.

Husk du som medlem kan indsende forslag til den ordinære generalforsamling. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til bebej@orsted.dk

Klik her for tilmelding

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af mødesekretær

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning


4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget og aktivitetsplan for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent for næste år.

5. Behandling af alle indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

Robert Mortensen – modtager genvalg

Niels Schulz – modtager genvalg

Henrik Lindskov – modtager genvalg

- valg af suppleanter for 1 år

Anni Guul modtager genvalg

Poul Erik Amtrup modtager genvalg

7. Valg af revisor

- en revisor for 1 år

Peter Jacobsen modtager genvalg

- en suppleant for 1 år

Gustav Knorr Jensen modtager genvalg

8. Eventuelt


Link til vedtægter
Bliv medlem af vores facebook gruppe

KLIK HER

Bliv medlem af vores LinkedIn gruppe

KLIK HER